Garantie

  • Ons adviesteam Joost, Marco, Tom en Manon staan voor je klaar!
  • Email ons op: info@hardhoutdiscount.nl
   Bel ons kantoor in Hengelo: 074-744 0163

WhatsApp ons voor snelle vraag & antwoord.

WhatsApp

Op de door Hardhout Discount Online BV geleverde, IPE hardhout, lariks, douglas, eiken hout of andere houtproducten wordt een garantie gegeven voor de looptijd van 1 jaar. Onze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft.
Let op; op verwerkt hout, geboord hout of gezaagd hout, wordt nooit geen garantie gegeven.

- Bij het opslaan van hout dient je rekening te houden met het volgende; Geen verwarmde ruimte, op vaste ondergrond (geen gras of zandgrond). Geen directe zon of weersinvloeden. Hout stevig samen te binden met een spanband, en afdekken met plastic. Het beste is hout zo snel mogelijk na de levering te verwerken. Hoe langer je wacht met de verwerking, hoe groter de kans om krommingen in het hout. Altijd het hout wat je nog niet hebt verwerkt, overdekt en samengebonden, op een droge plek opslaan. Ook tijdens de montage, niet gemonteerd hout nooit in de zon of regen leggen. Maximaal 2 weken na de levering, dien je het geleverd hout verwerkt te hebben. Sla je het hout langer op dan deze termijn van vervalt de garantie.

- Wij adviseren altijd iets meer te bestellen dan de benodigde aantal, om te voorkomen niet voldoende planken te hebben. Bijvoorbeeld een zaagfout, of een natuurlijke afwijking in de plank die je niet mooi vind. In een natuurproduct kan altijd een optisch defect voor komen. Hout leeft, en geen enkele plank is het zelfde, dat is juist ook de charme van alle hout producten. Soms kan er een niet gemonteerde plank door invloeden van zon en water iets krom zijn, niet iedereen is even handig om deze dan nog recht te monteren. Doorgaans is er vaak ook iets zaagverlies.

- Ook tijdens de montage, niet gemonteerd hout nooit in de zon leggen. Ipe hout is zeer stabiel, duurzaam en sterk. Het hout wat je nog niet hebt verwerkt, altijd overdekt en samengebonden, op een droge plek opslaan. Hout zal door weersinvloeden vervormen als het niet is verwerkt. Al onze hardhouten producten hebben een lange levensduur. Ipe hout heeft volgens de literatuur een levensduur van minimaal 20 jaar of langer.

 • Wij verwijzen altijd naar onze montage handleidingen en de informatie die in het aangeschafde product staat om de garantie te behouden. De juiste verwerking van tuinhout voorkomt problemen. Bij niet de juiste montage van al onze producten vervalt de garantie. Tevens vervalt de garantie als bijvoorbeeld een vlonder niet is gemonteerd op onderliggers bij ons gekocht. Dit soort combinaties in producten is altijd de basis om garantie te kunnen verlenen, geen combinatie levering betekend altijd geen garantie.
 • Voorbeeld: U besteld de vlonderplanken bij Hardhout discount en elders de onderliggers waarop de vlonder wordt gemonteerd, gevolg de garantie per direct vervalt.
 • Voobeeld: De bestelde vlonderplanken monteert u op elders bestelde aluminium onderliggers, gevolg dat de garantie per direct vervalt.
 • Voorbeeld: U besteld vlonderplanken en mondeert deze op elders bestelde douglas onderliggers, het gevolg is dat de garantie per direct vervalt.

Extra uitleg: Gebruik uitsluitend onze materialen
Als je besluit om een vlonder of schutting te maken en niet alle producten bij ons aan te schaffen vervalt je garantie op het door jou aangekocht product. Het combineren van verschillende houtsoorten of andere materialen in een project kan leiden tot problemen met inwerking van verschillende producten op elkaar. Bijvoorbeeld, als verschillende soorten hout met verschillende hout dichtheden en vochtopnames worden gecombineerd, kan het resulterende product ongelijkmatig uitzetten en krimpen bij veranderingen in temperatuur en vochtigheid. Dit kan leiden tot scheuren, kromtrekken of barsten van het hout. Nimmer is Hardhout Discount daar voor verantwoordelijk. 

- Wij adviseren klanten het tuinhout na levering meteen te verwerken. Hout is immers een natuurproduct. Bij opslag in (warme) garages of in de zon is er een grote kans op werking van het geleverde hout. Ipe hout is stabiel hout, maar alleen als het geconditioneerd is opgeslagen of als het is gemonteerd. Als (ipe) hardhout degelijk is vastgeschroefd/verwerkt volgens de voorschriften dan zal vervorming bijna niet voorkomen.

- Garantie op al onze hout producten is 1 kalender jaar na levering. Buiten deze termijn, is er geen aanspraak op garantie. Op niet hout producten is de garantie 2 jaar.

- De garantie vervalt als onze producten worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd zijn. Voorbeeld: Een terras plank gebruiken als schutting plank.
Voorbeeld: Tuinhout niet buiten maar juist binnen toepassen.
Voorbeeld: Als je niet alle materialen bij ons hebt gekocht voor jou project.

- Geen garantie bij vergrijzing en slijtage of scheurvorming.
Voorbeeld: terrasplanken die vergrijzen door blootstelling aan UV-straling, of natuurlijke scheurvorming van hout vallen buiten de garantie. 

- Onze artikelen zijn bestemd voor particulier gebruik en niet voor zakelijke of openbare intensieve toepassingen, daarom alleen garantie bij particulier gebruik.

- Om de garantie te behouden, altijd de constructie (zoals een schutting, vlonder of overkapping) kompleet te maken van alle materialen die door Hardhout Discount worden aangeboden. Bij een vlonder, overkapping of schutting, zijn er meerdere onderdelen/materialen, die benodigd zijn om dit te bouwen. De garantie vervalt, als andere type materialen worden toepast en als er een combinatie van materialen worden toepast die niet zijn geleverd door Hardhout Discount. 

Voorbeeld: Vlonder planken aangeschaft bij Hardhout Discount en elders de onder constructie (onderliggers) om de vlonderplanken aan vast te monteren.
Voorbeeld: Niet gebruik maken van de clips en schroeven die wij met de zending mee geleverd hebben.
Voorbeeld: De vlonder of schutting wordt niet volgens de opbouw voorschriften gemonteerd. 

Bij bovenstaande voorbeelden, de vervalt de garantie.
Wij geven alleen garantie geven op complete totaal (eind) producten, niet op aanschaf van losse onderdelen.

- Bij de verwerking van tuinhoutproducten (zoals een tuinhuisje, terras, schutting, oeverversteviging of veranda) dient de grond vaak als basis. Plaatselijk voorkomende zachte klei, zandlagen, bodemverhogingen en/of oxiderende veenlagen en dergelijke kunnen na verloop van tijd de het hout en de constructie aantasten. Grondsamenstelling en daarbij de aantasting van hout is daarom wisselend. Iedere aansprakelijkheid of garantie is uitgesloten. 

- Schade als gevolg van verzakking van een zelf geplaatste constructie valt buiten de garantie. Oxidatie van bevestigingsmaterialen, evenals storm- en waterschade zijn uitgesloten van garantie. Wij beschrijven hoe een product te monteren. Als er afwijkend wordt monteert dan dan dat wij voorschrijven vervalt de garantie. 

Voorbeeld: Het plaatsen van de palen of de onderliggers verder uit elkaar dan wij voorschrijven.
Voorbeeld: Planken gemonteert met een zwevende overstek. Het uiteinde van een plank dient op een balk/paal uit te komen. De planken mogen niet uitsteken.
Voorbeeld: Altijd de schroef volledig door de uitsparing van de clip strak in het hout te draaien, zodat de onderzijde van de clip vastgeklemd wordt op het hout waar op geschroefd is. Als de schroef niet volledig is aangedraait dan zit de montage clip niet stevig vast en is het hout niet goed ingeklemd. Daardoor kan het hout gaan bewegen en vervormen. Alleen bij juiste montage kan de montage clip en de schroef het hout met de juiste kracht op zijn plek houden.
Voorbeeld: De montage clip moet volledig ingeklemd worden in de sponning van de planken. De montageclip is de afstand houder. Als de afstand tussen het hout groter is dan de dikte van de clip, is het hout niet goed ingeklemd en zal de clip niet de kracht van het hout kunnen opvangen. 
Voorbeeld: Vlonderplanken niet aan het uiteinde geklemd. Als de planken (metname in de lengte richting) kunnen bewegen, is er altijd het risico dat de vlonder (klik systeem) uit elkaar wordt gelopen. Schroef 2 of meer schroeven schuin in de sponning bij de laatste plank in een rij. Dan zitten alle planken stevig ingeklemd. En plaats een randafwerking van hout om de vlonder heen. Natuurlijk kan je ook een betonrand of muur als randafwerking of stootrand gebruiken. Al met al dient het vlonder terras aan 4 zijden strak ingeklemd te zitten om de natuurlijke vervorming van de hout tegen te gaan. 

Voor bovenstaande voorbeelden geldt, de garantie vervalt op al onze producten die niet juist en/of niet volgens onze voorschriften zijn gemonteerd. 

- Je mag geen wijzigingen hebben aangebracht aan het product en/of het product gebruikt hebben voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is. 

- Indien wij overgaan tot uitkering, geldt altijd dat wij uitsluitend de door ons verkochte artikelen vergoeden en geen derdenkosten, geen gevolgkosten en/of montagekosten. Indien wij ter garantie oplossing nieuw hout uitleveren geld de standaard garantie termijn op dit nieuwe hout van 1 jaar. Indien wij een financiele uitkering overeenkomen kan er geen opvolgend geen nieuwe garantie of claim meer worden ingedient. Finale kwijting is dan van toepassing. 

- De garantietermijn gaat altijd in op de dag van ontvangst van het aangekochte product.

- Hardhout Discount staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 • De door Hardhout Discount geleverde producten kunnen natuurproducten betreffen. De natuurproducten zijn onderhevig aan weersinvloeden en kunnen daardoor onder andere barsten, scheuren en verkleuringen vertonen. Afwijkingen in kleur, dikte, breedte en kwaliteit betekend echter niet dat de geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst. Lees op de pagina kenmerken van hout meer details over houteigenschappen.
 • Op alle niet hout producten, zoals stalen deuren, onderstellen van metaal etc, geld een garantietermijn van 2 jaar. Dit zijn allen binnenproducten, en niet geschikt voor buitentoepassingen. 
 • Op glas kan en wordt geen grantie verleend. 
 • De garantie termijn start altijd op de dag van levering. 
 • Alleen bij deugelijk gebruik, particulier gebuik kan er op garantie aanspraak worden gemaakt.
 • Geen garantie op producten van staal, waarin een breuk ontstaat, scheurt of dergelijke van aart. Sterke producten als staal vervormen alleen door invloeden van buitenaf. Dit doet geen afbreuk aan het product.
 • Op taatsscharnieren of sofclose systemen bij bij stalen deuren, geld de garantie bepaling alleen als deze onbeschadigd zijn. 
 • Geen garantie op van buitenaf beschadigde scharnieren of softclose systemen.

- Hardhout Discount is niet gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hardhout Discount of tenzij er sprake is van een non conformiteit. Hiervoor geldt het in de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel in artikel 12 en in artikel 7:17 BW e.v. gestelde.

- Indien Hardhout Discount, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

 • De consument is gehouden Hardhout Discount te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Hardhout Discount mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument komen.