Garantie

  • Ons adviesteam Joost, Marco, Tom en Manon staan voor uw klaar!
  • Email ons op: info@hardhoutdiscount.nl
    Bel ons kantoor in Hengelo: 074-303 36 02
    Of WhatsApp direct met 06 23 37 31 77 (ook in het weekend)

Op de door Hardhout Discount Online BV geleverde, IPE hardhout, lariks, douglas, eiken hout of andere houtproducten wordt een garantie gegeven voor de looptijd van minimaal 1 jaar (indien de garantie langer is wordt dit per product aangegeven). Onze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft. Let op; op verwerkt hout, gezaagd hout, wordt nooit geen garantie gegeven. Bij het opslaan van hout dient je rekening te houden met het volgende; Geen verwarmde ruimte, op vaste ondergrond (geen gras of zandgrond). Geen directe zon of weersinvloeden. Het beste is hout zo snel mogelijk na de levering te verwerken. Hoe langer je wacht met de verwerking, hoe groter de kans om krommingen in het hout. Daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk. Altijd het hout wat je nog niet hebt verwerkt, overdekt en samengebonden, op een droge plek opslaan. Ook tijdens de montage, niet gemonteerd hout nooit in de zon of regen leggen.

Wij adviseren altijd iets meer te bestellen dan de benodigde aantal, om te voorkomen niet voldoende planken te hebben. Bijvoorbeeld een zaagfout, of een natuurlijke afwijking in de plank die je niet mooi vind. In een natuurproduct kan altijd een optisch defect voor komen. Hout leeft, en geen enkele plank is het zelfde, dat is juist ook de charme van alle hout producten. Soms kan er een niet gemonteerde plank door invloeden van zon en water iets krom zijn, niet iedereen is even handig om deze dan nog recht te monteren. Doorgaans is er vaak ook iets zaagverlies.

Ipe hout is zeer stabiel, duurzaam en sterk. Het hout wat je nog niet hebt verwerkt, altijd overdekt en samengebonden, op een droge plek opslaan. Ook tijdens de montage, niet gemonteerd hout nooit in de zon leggen. Al onze hardhouten producten hebben een lange levensduur. Ipe hout heeft een levensduur van minimaal 20 jaar of langer.

Naast de fabrieksgarantie zit er op onze producten een wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u als de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Daarom omschrijven wij goed wat ons product inhoud en geven wij juiste foto's van het eindresultaat.

- Wij verwijzen altijd naar onze montage handleidingen om uw garantie te behouden. De juiste verwerking van tuinhout voorkomt vroegtijdige problemen. Bij twijfel dien je zelf een bouwkundig expert in te schakelen. Let op! Bij niet de juiste montage van al onze producten vervalt de garantie. Tevens vervalt de garantie als bijvoorbeeld een vlonder niet is gemonteerd op onderliggers bij ons gekocht. Dit soort combinaties in producten is altijd de basis om garantie te kunnen verlenen, geen combinatie levering betekend geen garantie.

- Wij adviseren klanten het tuinhout na levering meteen te verwerken. Hout is immers een natuurproduct. Bij opslag in (warme) garages of in de zon heeft u kans op extreme werking van het geleverde hout. Als u het hout opslaat, dan dit te doen in een ruimte waar geen optrekkend vocht kan plaatsvinden, bij voorkeur op een betonvloer leggen, op gras of op zand, zal vocht optrekken en uw hout laten vervormen. Als hardhout degelijk is vastgeschroefd/verwerkt dan zal vervorming bijna niet meer voorkomen.

- Uw garantie vervalt indien artikelen toepast worden op een wijze waarvoor deze niet bedoeld zijn en bij normale slijtage (zoals het dek van vlonders en vergrijzing van hout door UV straling). Om de garantie te behouden dienen alle constructies (zoals schuttingen, vlonders, beschoeiingen) van uitsluitend materialen van Hardhout Discount te vervaardigen. Onze artikelen zijn bedoeld voor de particuliere markt en niet voor industriële toepassingen. Dus als u bijv. schroeven van een andere leverancier gebruikt, of een onderligger / paal van een andere leverancier gebruikt, vervalt onze garantie op het hout. Alleen een volledig besteld product, bij een vlonder, de vlonderplanken + de onderliggers + schroeven en clips, komen in aanmerking voor een garantie. Dit geld ook voor een schutting, overkapping of tafel die bij ons te koop zijn. Resume, op losse onderdelen kan nimmer worden gerecalmeerd. 

-  Bij het verwerken van tuinhoutproducten (zoals bijvoorbeeld tuinhuis, vlonder, schutting, beschoeiing en overkapping) is de onderliggende bodem veelal de basis. Wij adviseren ten alle tijde een bodemspecialist en/of uw gemeente te raadplegen alvorens te gaan bouwen. In de stappenplannen / bouwtips op de site zijn algemene montage adviezen en spelregels opgenomen ter verwerken van de tuinhoutproducten. Specifiek (lokaal) voorkomende slappe klei / zandlagen, opgehoogde grond en/of oxiderende veenlagen en dergelijke kunnen (na verloop van tijd) schade aan genoemde bouwwerken geven. Enige aansprakelijkheid inzake dezen en/of kostenvergoeding na schade is dan ook door ons uitgesloten binnen de garantie. Verzakking van een gemaakte vlonder of een geplaatst tuinhuis, overkapping of schutting is voor eigen risico.

Je kunt geen beroep doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig, oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke of per email toestemming van ons het product verwerkt is in een alternatieve toepassing. Ook mag je geen wijzigingen hebben aangebracht aan het product en/of het product gebruikt hebben voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is. Je bent eveneens ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor berekeningen omtrent alle draagconstructies. Schade als gevolg van verzakkingen van de ondergrond van je constructie vallen niet binnen de garantie. Het oxideren van ijzerwaren valt tevens buiten de garantie. Tevens valt weerschade, waaronder ook stormschade valt, buiten de garantie.

Indien wij overgaan tot uitkering, geldt altijd dat wij uitsluitend de door ons verkochte artikelen vergoeden en geen derdenkosten en gevolgkosten en/of montagekosten.

- De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd de factuur. Eventuele bijkomende kosten of kosten voor montage of demontage worden niet door Harhout Discount Online BV vergoed. 

- Hardhout Discount staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

- De door Hardhout Discount geleverde producten kunnen natuurproducten betreffen. De natuurproducten zijn onderhevig aan weersinvloeden en kunnen daardoor onder andere barsten, scheuren en verkleuringen vertonen. Geringe afwijkingen in kleur, dikte en kwaliteit betekend echter niet dat de geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst. Lees op de pagina kenmerken van hout meer details over houteigenschappen.

- Schade aan de geleverde zaken kan evenwel ontstaan als gevolg van verzakkingen van de ondergrond of door een onjuiste constructie door de consument. Schade als gevolg van het voorgaande valt niet binnen de garantie en Hardhout Discount is niet gehouden tot vergoeding van dergelijke schade.

- Hardhout Discount  is niet gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hardhout Discount  of tenzij er sprake is van een non conformiteit. Hiervoor geldt het in de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel in artikel 12 en in artikel 7:17 BW e.v. gestelde.

- Indien Hardhout Discount, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

- De consument is gehouden Hardhout Discount te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Hardhout Discount  mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument komen.

BEREKEN JE PROJECT

BEREKEN JE PROJECT

Snelle berekening

PRIJS BEREKENING